* ಚೇತನ * – ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

0
919

ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದೊಂದೇ ವಿಷಯ
ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಿÃತಿ
ಅದರ ಚಿರಂತನ ರೀತಿ !

ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಗೆ ಇಂಬಾಗುವುದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ !
ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನ
ಪರಮಾರ್ಥದ ಮಂಥನ !
* * *

Source – Sakhigeetha.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here