* ಸಂಸ್ಮರಣೆ * ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು: ಡಾ||ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ್

0
818

ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು: ಡಾ||ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ್ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ, ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರವೇರಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿ ಅಜರಾಮರವಾದ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿರಂತನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ, ಅಂಥ ವಿರಳ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಮಧುರ ಗಾಯಕ ಡಾ|| ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ್.
“ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ “ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. “ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೆ” ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆÃನೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ೧೯೫೬ರಲ್ಲೆÃ “ಓಹಿಲೇಶ್ವರ” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರೆಂದರೆ-ಎದುರಿನ ದೈವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೀನವಾಗಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಹಾಡುಗಾರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ನಿವೇದನಾ ರೀತಿಯ ಬಿನ್ನಹದ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ತನಾದ: ಪರವಶತೆ! ದೈವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೀನವಾಗಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಹಾಡುಗಾರ ದೈವದ ಹಿರಿಮೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವದ ಆಂತರ್ಯ!
*ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
*ಆದರೆ ಎಲ್ಲೊÃ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ… ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅಮರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
*ಅಂಥ ಹಿರಿದಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ _ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್.
*ಈ ಹೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ,ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
*ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೆÃತ್ರದಲ್ಲಿ… ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
*ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು…
* ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರ ಬದಲು = ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯರೇ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
*ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕರಿಂದ ಹಾಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು.
*ಅಂಥ ಗೀತೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಸ್ಥಳೀಯ “ಆಕಾಶವಾಣಿ” ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೆಸ್ಟಾçಗಳು ಕಾರಣವಾದವು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಇಂಬಾದವು.
*ಹೀಗೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ೧೯೫೦,೬೦,೮೦ ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಸಿರಿಕಂಠದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಟಿ… ಕೋಟಿ… ಜನ!!
*ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರದಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು – ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್.
* ಡಾ|| ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ್ *
ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾದ ಕಂಠಸಿರಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಸುಮಧುರ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ; ಸುಕೋಮಲ; ಅಗಣಿತ ರಸಿಕರ ಹೃನ್ಮನಗಳ ಗೆದ್ದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕರು ಅವರ ಅವರ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷೆÆÃಪಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಂಜೀವಿನಿ.
“ಪ್ರಿÃತಿನೇ ಆದ್ಯಾವ್ರು ತಂದ…
ಆಸ್ತಿನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಗೇ
ಹಸಿವಿನಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬನೇ
ದಿನವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಯುಗಾದಿನೇ”
ಹಾಡು ಮುಗ್ಧ.. ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮುಗ್ಧಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಇನಿದೋ ಇನಿತು…
* * *
* “ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ನಿನಗಿನ್ಯಾರೋ” *
ತಾತ್ವಿಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಆ ಮೆಲೋಡಿ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ.. ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಗಾನ ಅದೊಂದು ದುಃಖಗೀತ!
“ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ ಸೇರಲೇಬೇಕು”
ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ!
ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೋಹಕ ಇಂಚರವೇ
ನಿನದಿನದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.
* * * *
“ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ ನಲಿ..
ಏನೇ ಆಗಲೀ!
*ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹಭಾವ ಹಾಡು ಕೇಳುತಾ ಇದ್ದರೆ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೀವ!
* * *
“ಚಂದ್ರ ಮಂಚಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ”
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ
ಇಂಚರಾತಿ ಇಂಚರ
ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ನ ಆ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ.
ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಹಾಡದೆ ಉಳಿಸಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಅವರು ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಡಿದವರಷ್ಟೆÃ ಅಲ್ಲ! ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದವರು. ಅವರ ಸೃಜನ ಶೀಲತೆಗೆ ಅನಂತ ಆಯಾಮಗಳು, ಅವರು ಬರೆದ ಘಜಲ್ ಗಳಿಗೆ, ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಸೀಮ ನೆಲೆಗಳು, ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ತರಗಳು.
ಡಾ||ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶರೀರವಾದರೆ ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಶಾರೀರ! ಈ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಮೋಡಿ.
ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಒಬ್ಬ ಗೀತ ರಚನಕಾರರಾಗಿ,ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಅಗಣಿತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ತನ್ಮಯವಾಗಿ, ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸ್ಭುಟವಾಗಿ, ಆರ್ದ್ರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅಸೀಮ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಸಿಕರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದನಿ ಚಿರಂತನ! ಭಾವಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ! ನವನವೀನ! ದೇಹ ಮರೆಯಾದರೂ ಆ ಗಾಯನ ಸವಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದನಿ ಅನಂತಾನಂತವಾಗಿ ವ್ಯೊÃಮದಲ್ಲಿ ಅನುರಣನ ವಾಗುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯ.
ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಯಕ,
ಸುಧೀರ್ಘಕಾಲ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಬಲ್ಲ-
ಹತ್ತಾರು ಹಾಡಿದರೂ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ, ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೆÃಖ!
ಏಳು ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ, ಮಲೆ ಮಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಂತೆ-
ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ “ಶ್ರಿÃನಿವಾಸ” ಶಾಶ್ವತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ರವಿಶಶಿಯಂತೆ!

* ದೊ.ರಂ.ಗೌಡ

Source – Sakhigeetha.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here