ಓದು-ಅರಿವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓದುವುದು ಮನಸಾರೆ ಮಾಡುವ ವ್ರತವಾಗಬೇಕು….! – ಸಾತನೂರು ದೇವರಾಜ್.

0
1006

ಓದು ಎನ್ನುವ ಪದ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗು ಸಂಗತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಓದು ಎಂದರೇನು? ನಾವೇಕೆ ಓದ ಬೇಕು? ಓದಿನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. ಓದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಬರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. .
“ಓದು” ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಓದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇಕೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರ ಸಂಖೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು .
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಓದು ಬೇಡವೇ? ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರೆಗೂ “ಓದು” ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸಂಸ್ಕಾರ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅವರು ಉದ್ಯೊÃಗಸ್ಥರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ನಿರುದ್ಯೊÃಗÀಳೇ ಆಗಲಿ, ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರೆ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೆÃವೆ. ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಿರಾ? ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮನದಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.
ಓದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸುಹವ್ಯಾಸ. ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಗ್ರÀವಾದುದ್ದು. ನೀವು ಓದುವಿನ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆÃ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಆನಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆÃ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓದು ಒಂದು ಸುಹವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅರಿವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಓದಿನಿಂದಾಗುವ ಲಾಭ/ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ, ಚಿಂತಿಸದೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅಂತು-ಇಂತೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಬೇಕು. ಒಂದರೆಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯಾಗಲೀ ಗಡಿಯಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು.
ಓದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓದನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಯಾವದೇ ತರಹದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು.
ಪ್ರಾರಂಭsದಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಓದು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿÃರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಿನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿÃರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆÃ ಅದರೆ ಅದÀರಿಂದ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾತಾವರಣ ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಓದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಓದುವಿನಂಥ ಹವ್ಯಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊÃತ್ಸಹದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದೆÃ! ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನೆಹಿರ‍್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದವರಿದರೆ ಒಳಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಓದುವಿನಿಂದ ನೀವು ವಿಮುಖರಾಗುವುದೇ ಹೆಚು.್ಚ
ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳೇಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಬಂದಂತೆ, ತೋಚಿದಂತೆ ಬರೆದು ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳತ್ತವೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗ ಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ.
ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಙರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಿಸಕೊಂಡು ಅನಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರPಟಗೊಳುತ್ತಿಲ.್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಪೆಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ತಜ್ಙರುಗಳು ಜಾತಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರೌಢವಾಗಿರುವುರಿಂದ ಓದಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ತವಕವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿರಸನ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿÃರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರೆÃರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಓದುಗುರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆರ್ಕಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓದಿನ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕೃತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಡಾ ಹಾ ಮ ನಾಯ್ಕ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಂiÉÄÊಂಗಾರ್, ಪ್ರೊ.ಎ.ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯರ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಎಂದರೆ ತಪಾಗಲಾರದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿಗಳ ಸಂರ್ಪಕಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ-ಸಿಕ್ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಲಾರಿರಿ
ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿರಳವೆಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು ,ಒಮ್ಮೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಿಡಬಾರದು. ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ್ದೆÃನೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನನಗಾದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಯುಸುತ್ತೆÃನೆ.
ಕೆಲವು ಪಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯುವವರೆಗೂ ಕೈಹಿಡಿದು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆÃನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈಗಾಲೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನ್ನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಕೃತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೃತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬದು ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ಎಷ್ಟೊÃ ಕೃತಿಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುಗುರಿಂದ ಓದಿಸಿಕೊಳುವಂತ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಎನ್ನವುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ.ಓದುಗುರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲವ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರÀಬೇಕೆನ್ನವುದು ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ಈ ನನ್ನ
ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರೆಸಲೆಂದು
ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಷ್ಟೆÃ ನನಗುಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯ.

Source – Sakhigeetha.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here