* ಅನಿವಾರ್ಯ * – ದೊ.ರಂ.ಗೌಡ

0
921

ಸತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು
ನೋಟ ಇರದ ಕಣ್ಣು-
ಹೃದಯ ಇರದ ಹೆಣ್ಣು
ವ್ಯಥಾಲಾಪವನ್ನು !
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂಥ ಪೆನ್ನು
ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಬನ್ನು
ರಸಭರಿತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು !
ಕಾರ್ಯಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂಜಿನ್ನು
ಇಂಜಿನ್ನಿದ್ದರೆ ಓಟ ಚೆನ್ನು !

Source – Sakhigeetha.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here